Over Gas- en watertechnische installaties


 
 
Gastechnische installaties:

Wij verzorgen de aanleg, renovatie, onderhoud en uitbreiding van alle gasleidingen volgens de laatst geldende voorschriften. Zowel koperen als stalen leidingen en het aansluiten van de leidingen op alle soorten gastoestellen.

Watertechnische installaties:

Wij verzorgen de aanleg, renovatie, onderhoud en uitbreiding van zowel drinkwaterinstallaties als overige transportleidingen volgens de laatst geldende voorschriften.

Legionella:

De legionellabacterie veroorzaakt de veteranenziekte. Bij alle collectieve instellingen (denk hierbij aan ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, zwembaden, sportcomplexen enz.) moet er een Risico Analyse worden uitgevoerd en vastgelegd. Wanneer uit zo'n risico analyse blijkt dat er periodieke beheersmaatregelen nodig zijn, dan dient er een beheersplan te worden opgesteld, e.e.a. moeten worden bijgehouden in logboeken. Voor een risico inventarisatie of beheersplan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.